Mediemyndigheten

Kontaktpunktens formulär

Här kan du beskriva din fråga eller din synpunkt som rör tillgänglighet i radio och tv. Observera att synpunkter främst tjänar som tips och ger oss värdefull kunskap i vårt arbete, men att vi tyvärr inte kan hantera och lösa klagomål om bristande tillgänglighet i enskilda fall. Vill du anmäla ett program eller innehåll som du anser bryter mot gällande regler så hänvisar vi dig till vår sida om att anmäla ett program. 

Om du företräder en organisation, fyll i namnet i fältet.

Välj kontaktsätt(Obligatorisk)

Om du vill att vi ska kunna kontakta dig, fyll i din e-post eller postadress.