Mediemyndigheten

Tillgänglighetsredogörelse

Mediemyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Mediemyndighetens webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Sidan beskriver även eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Läs mer under Information om webbplatsens tillgänglighet nedan för en mer utförlig beskrivning.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Mediemyndigheten.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt

Skicka e-post till registrator@mediemyndigheten.se eller ring 08-580 070 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna så att vi får möjlighet att åtgärda bristerna.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, länk till DIGG, och påtala det.

Anmälan om bristande tillgänglighet (DIGGs webbplats)

Information om webbplatsens tillgänglighet

De kända bristerna på webbplatsen beskrivs härnedan.

Dokument

Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte fungerar med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas pdf-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del pdf-dokument kan bilder och annan grafik sakna eller ha felaktiga textalternativ. Det gäller i huvudsak våra beslut i pdf-format - som kan sökas fram i webbdiariet - samt pdf-dokument som hittas under Rapporter och analyser.

Åtgärd: Dokument som ursprungligen är publicerade på webbplatsen efter 23 sep 2018 ska uppdateras så de blir tillgängliga under 2024. Det innefattar inte dokument som är åtkomliga via webbdiariet.

Blanketter

Det finns blanketter på webbplatsen som inte fungerar med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas blanketter där läsordning och tabbordning är felaktig. Blanketterna är i huvudsak pdf-format.

Åtgärd: Vår ambition är att ta bort de flesta kvarvarande blanketterna och tillgängliggöra de som behöver finnas kvar.

Webbdiarium

Webbdiariet återfinns på en separat plattform. Delar av den webbplatsen är inte helt tillgängliga.

Åtgärd: Dokumenten i webbdiariet är inte fullt ut tillgängliga då det skulle innebära oskäligt betungande anpassningar (enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service). Det skulle bland annat innebära att cirka 38 000 beslutsdokument (pdf-filer) behöver justeras. De nya dokument som läggs upp i webbdiariet kommer att tillgänglighetsanpassas löpande.

DIGGs granskningsrapport 2024-04-14

Digg genomförde en förenklad granskning av mediemyndigheten.se. Resultatet av granskningen visade bristande tillgänglighet på ett antal sidor. Många av felen är återkommande på grund av att rubrikstrukturer inte är semantiskt utformade. 

  • Vi har börjat kontrollera anmärkningarna som nämns i granskningsrapporten och ser över om felen förekommer på fler platser.
  • Vi kommer att åtgärda bristerna under de närmaste dagarna.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har både gjort en självskattning (intern testning) och anlitat Funka AB och ETU AB för att göra en enkel granskning mot lagkrav av Mediemyndighetens webbplats. .

Senaste bedömningen gjordes den 15 december 2022 och är formellt godkänd av Administrativ chef.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 mars 2024.