Mediemyndigheten

E-tjänster

Här hittar du Mediemyndighetens e-tjänster.

Stöd till medier

Ansökan om stöd för viss tidningsdistribution 2024 är stängd.

Ansökan om mediestöd 2024 är stängd.

 

Anmäla program till granskningsnämnden

Har du hört eller sett något i radio eller tv som du vill anmäla till granskningsnämnden för radio och tv? Här kan du göra en anmälan, och för ytterligare information, besök gärna sidan Anmäla program.

Starta e-tjänsten

E-tjänster inom film

Här kan filmdistributörer ansöka om granskning av film som ska visas offentligt. Besök gärna sidan för radio för ytterligare information. Besök gärna sidan Åldersgränser för film om du vill ha ytterligare information.

Starta e-tjänst

E-tjänster inom medier på nätet

Här ansöker du om utgivningsbevis och förnyelse och kan även göra ändringar om utgivare, tillhandahållare, databasens namn och vissa tekniska förutsättningar. Besök gärna sidan Medier på nätet för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänst

Här registrerar traditionella massmedieföretag namn och utgivare för sin webbplats/databas som omfattas av det automatiska grundlagsskyddet. E-tjänsten ska också användas för ändring av tillhandahållare eller ändring av databasens namn. Besök gärna sidan Medier på nätet för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänst

Här registrerar du e-postutskick och en utgivare för utskicket. Här kan du också ändra namnet på ett redan registrerat e-postutskick eller registrera en ny tillhandahållare. Besök gärna sidan Medier på nätet för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänst

Här registrerar du en videodelningsplattform. Besök gärna sidan Medier på nätet för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänst

Här kan du ändra utgivare eller lägga till en ställföreträdande utgivare för din verksamhet som är registrerad sedan tidigare. Besök gärna sidan Medier på nätet för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänst

E-tjänster inom radio

Här ansöker du om medgivande till överlåtelse om analog kommersiell radio. Besök gärna sidan Sända radio för ytterligare information.

Starta e-tjänst

Här ansöker du om ett tillfälligt sändningstillstånd för radio. Besök gärna sidan Sända radio för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänst

Här ansöker du om tillstånd för att sända närradio. Besök gärna sidan Sända radio för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänst

Den här e-tjänsten gäller ansökan om medgivande till överlåtelse om digital kommersiell radio. Besök gärna sidan Sända radio för ytterligare information.

Starta e-tjänst

Här registrerar du radiosändningar som görs via webben, satellit eller kabel. Besök gärna sidan Sända radio för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänst

Här anmäler du ändrad beteckning för kommersiella radiosändningar. Besök gärna sidan Sända radio för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänst

Här anmäler du ändrad beteckning för närradiosändningar. Besök gärna sidan för radio för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänst 

Här kan du ändra utgivare eller lägga till en ställföreträdande utgivare för din radioverksamhet som är registrerad sedan tidigare. Besök gärna sidan Sända radio för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänst

Här anmäler du ändrad beteckning för webb-radio sändningar. Besök gärna sidan Sända radio för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänst

E-tjänster inom tv

I varje kommuns kabelnät finns möjlighet för mindre aktörer att sända tv-program. Föreningar och bolag kan ansöka hos oss om att få sända i kabelnätet och vi kan då utse en eller flera av dessa till så kallad lokal kabelsändarorganisation. Besök gärna sidan Sända tv för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänst

I den här e-tjänsten ansöker du om tillfälligt sändningstillstånd för tv. Besök gärna sidan Sända tv för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänst

Den här e-tjänsten används vid en ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånd för marksänd tv. Besök gärna sidan Sända tv för ytterligare information.

Starta e-tjänst

This e-service is for television broadcast online and through cable

Start e-service

This e-service is for television broadcast via satellite.

Start e-service

Här registrerar du tv-sändningar som görs via webben, satellit eller kabel. Besök gärna sidan Sända tv för ytterligare information.

Starta e-tjänst

Här anmäler du ändrad beteckning för tv-sändningar i marknätet. Besök gärna sidan Sända tv för ytterligare information.

Starta e-tjänst

Här anmäler du ändrad beteckning/namn för din tv-sändning via satellit, kabel eller beställ-tv-tjänst. Besök gärna sidan Sända tv för ytterligare information.

Starta e-tjänst

Här kan du ändra utgivare eller lägga till en ställföreträdande utgivare för din tv-verksamhet som är registrerad sedan tidigare. Besök gärna sidan Sända tv för ytterligare information.

Starta e-tjänst
 

Här registrerar du play-tjänsters verksamhet eller registrerar ett namnbyte av tjänsten. Besök gärna sidan Sända tv för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänsten

Här registrerar du tv-sändningar som görs via webben. Besök gärna sidan Sända tv för ytterligare information.

(Inloggning krävs för denna e-tjänst)

Starta e-tjänst

E-tjänst redovisning av europeiska program

Här redovisar du andel europeiska program i beställ-tv-tjänster/play-tjänster. I en och samma e-tjänst kan du göra upp till 4 redovisningar.

Starta e-tjänst

Här redovisar du andel europeiska program för tv-sändningar som görs via marknätet, webben, satellit eller kabel. Obs, beställ-tv (Play-tjänster) redovisas i en annan e-tjänst. I en och samma e-tjänst kan du göra upp till 10 redovisningar.

Starta e-tjänst

This e-service is in Swedish, but it is possible to translate it via an application in eg Google Chrome. Please use this e-service to report European works in linear TV. In this e-service you can only report up to 10 services at the time.

Start e-service

This e-service is in Swedish, but it is possible to translate it via an application in eg. Chrome. Please use this e-service to report European works in video-on-demand. In this e-service you can report up to 4 services at the time.

Start e-service