Nätverket MIK Sverige

Flera personer i ett rum. Foto: Shytterstock

Foto: Shutterstock

Nätverket MIK Sverige – ett samarbete för medie- och informationskunnigheten i Sverige

Mediemyndigheten koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige. Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

Mediemyndigheten är koordinator för Nätverket MIK Sverige. Nätverket är organiserat i olika delar som har olika ansvarsområden, så kallade MIK-kretsar. Det finns tre kretsar – MIK Sveriges nätverksråd, Akademiskt forum för MIK-forskning och Folkbildningsarena för MIK.

MIK Sveriges nätverksråd
MIK Sveriges nätverksråd ger Mediemyndigheten stöd i det strategiska arbete som rör nätverkets inriktning och verksamhet. MIK Sveriges nätverksråd består idag av representanter från följande medlemsorganisationer:

Föreningen Filmregionerna
Myndigheten för psykologiskt försvar
Skolverket
Svensk biblioteksförening
Utbildningsradion (UR)

Akademiskt forum för MIK-forskning
Akademiskt forum för MIK-forskning samlar forskare och representanter för relevanta forskningsinstitutioner. Forumet ska fungera som en mötesplats där forskning relaterad till MIK uppmärksammas, diskuteras och främjas.

Forumet samordnas och tillhandahålls av Nordicom, centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet, som är medlem i nätverket MIK Sverige.

Folkbildningsarenan för MIK
Folkbildningsarenan för MIK samlar verksamma inom folkbildningen som har intresse för MIK-området. Folkbildningsarenan ska fungera som en mötesplats för dialog, kunskapsdelning och samarbeten på MIK-området i relation till folkbildningen.

Folkbildningsarenan för MIK samordnas och tillhandahålls av Mediemyndigheten.

Är du medlem i nätverket MIK Sverige? Här hittar du medlemssidorna

För frågor om nätverket MIK Sverige, kontakta projektledaren för nätverket vid Mediemyndigheten:

E-post: miksverige@mediemyndigheten.se