Mediemyndigheten

Material från Safer Internet Centre

Barn sitter vid skrivbord framför en läsplatta och tittar in i kameran

Foto: Julia Cameron, Pexels.

Som kunskapscenter inom ramen för Safer Internet Centre tar Mediemyndigheten fram rapporter och material om aktuella ämnen. Här har vi samlat det material som hittills har tagits fram under projektperioden 2023/2024. Denna sida uppdateras kontinuerligt under hela projektet.

Rapporter

Barn, unga och influencers - en forskningsöversikt

Rapporten ”Barn, unga och influencers” är en forskningsöversikt som bland annat visar att influencers har en central roll i barns och ungas vardagsliv.

Rapport om ungas perspektiv på skadlig mediepåverkan

Denna rapport redogör för resultaten av en intervjustudie som
fokuseras på frågor rörande sociala medier. Syftet med rapporten är att
utveckla en förståelse för ungas perspektiv på skadlig mediepåverkan.

Vad är medier? - en intervjustudie med barn och unga om betydelsen av medierelaterade ord

Studien innehåller intervjuer med drygt 80 barn och unga i åldrarna 9–16 år. Avsikten med studien är bland annat att stärka rapportserien Ungar & mediers reliabilitet och validitet. Ungar & medier är Sveriges största undersökning av barns och ungas medievanor.

Annat material

Färgglad bild med emoijis och texten Dina rättigheter online

Utbildningsmaterialet Dina rättigheter online

Utbildningsmaterialet ”Dina rättigheter online” handlar om barns rättigheter på nätet och riktar sig till skolbibliotekarier, kuratorer samt barn och unga.

 

Flicka med glasögon tittar på sin mobil bakom en burk med målarpenslar

Lärarhandledning upphovsrätt

Lärarhandledning i ämnet upphovsrätt

Lärarhandleningen i ämnet upphovsrätt är kopplad till videoserien Lilla upphovsrättsfrågan som innehåller tio korta informativa videoklipp. Materialet vänder sig främst till lärare på mellan- och högstadiet.