Mediemyndigheten

Digitala medier och barns och ungas hälsa

Kunskapssammanställning baserad på forskning, statistik och dialoger

I juni 2024 lämnades en rapport till regeringen – "Digitala medier och barns och ungas hälsa" - framtagen av Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten.

Rapporten är en kunskapssammanställning baserad på forskning och annan relevant litteratur, nationell statistik samt dialoger med barn, unga, vårdnadshavare, civilsamhälle med flera. 

Forskning visar att en omfattande användning av digitala medier bland barn och unga kan påverka exempelvis sömn, psykisk hälsa och kroppsuppfattning negativt. Dialoger med barn, tonåringar och föräldrar visar samtidigt att det finns efterfrågan på stöd och mer kunskap kring digitala medier.

Se webbpresentationen av rapporten på Mediemyndighetens youtubekanal

Ladda ner rapporten

Digitala medier och barns och ungas halsa - en kunskapssammanställning

Se hela webbpresentationen av rapporten