Mediemyndigheten

Så arbetar Safer Internet Centre

Safer Internet Centre är en gemensam kraftsamling för barns och ungas trygghet på nätet. I Sverige drivs satsningen av Mediemyndigheten tillsammans med barnrättsorganisationerna Bris och ECPAT.

Safer Internet Centre består av tre delar och tre olika verksamheter:

  1. Ett kunskapscenter som drivs av Mediemyndigheten. Vi tar fram och sprider information om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet. Vi tar bland annat fram rapporter och pedagogiska verktyg, samverkar med nationella och internationella aktörer, utvecklar metoder för att öka barns delaktighet och inflytande samt arrangerar evenemang och kampanjer.
    Stöd, tips och material om barns medievanor - Mediemyndigheten 
  2. En stödlinje som drivs av Bris. Hit kan barn vända sig för att bland annat få stöd om frågor kopplade till utsatthet på nätet. Via chatt, mejl och telefon kan barn varje dag, dygnet runt, få information och stöd från Bris kuratorer. EU:s harmoniserade telefonnummer till stödlinjer för barn, 116 111, går i Sverige till Bris. Vuxna som har frågor eller känner oro kan kontakta stödlinjen för vuxna om barn.
    Stödline - Bris
  3. En rapporteringsfunktion (hotline) som drivs av ECPAT. Här tar de emot tips på alla former av misstänkta sexuella övergrepp och exploatering av barn. ECPAT granskar tipsen och skickar vidare till polisen och samarbetspartners i andra länder. I ECPATs webbaserade hotline kan allmänheten tipsa om till exempel dokumenterade sexuella övergrepp på barn, grooming, sexuella övergrepp på barn i samband med turism eller resa samt människohandel med barn för sexuella syften.
    Hotline - ECPAT