Mediemyndigheten

Våra regeringsuppdrag

Varje år får vi ett antal utredningsuppdrag från regeringen. På den här sidan samlar vi länkar till regeringsuppdragens informationssidor. De flesta regeringsuppdrag resulterar i en rapport som vi publicerar på webbplatsen. När uppdraget är avslutat kan du hitta rapporten på sidan för våra publikationer.

Regeringsuppdrag 

Genomföra en nationell satsning för stärkt medie- och informationskunnighet i en tid av artificiell intelligens och desinformation Ku2024-00419.

Uppdrag om digital medieanvändning bland barn och unga. Läs mer om uppdraget på regeringen.se

Förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (Ku2019/01659/MD  samt regleringsbrev 2023).

  • Kartlägga och redovisa insatser för ökad medie- och informationskunnighet (Regleringsbrev 2023)

  • Medverka till ett branschgemensamt system för varningar enligt radio- och tv-lagen (Regleringsbrev 2023).

  • Informera om upphovsrätt för barn och unga (Regleringsbrev 2023)

    Inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention (S2020/06171/FS (delvis) samt regleringsbrev 2023)

  • Uppdrag om digital medieanvändning bland barn och unga (S2023/01669)

  • Uppdrag om inrättande av en tvistlösningsmekanism för användare och leverantörer av videodelningsplattformar (Ku2023-01403)

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583)

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960).

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583)

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960).