Mediemyndigheten

Rapporter och analyser

Våra publikationer

Varje år publicerar vi ett flertal rapporter och årliga publikationer. Här samlar vi alla våra publikationer som du kan läsa och ladda ner.

Äldre publikationer

Granskat och klart

I rapportserien Granskat och klart har vi samlat praxis gällande granskningsnämndens ärenden under olika teman. Granskat och klart - tema privatliv kan endast beställas via registrator@mediemyndigheten.se