Mediemyndigheten

Filmregistret

Här kan du söka bland drygt 67 000 beslut om åldersgräns för film. Filmregistret innehåller information om filmer som granskats av Mediemyndigheten, tidigare Statens medieråd och den tidigare myndigheten Statens biografbyrå sedan 1956.