Mediemyndigheten

Beviljade stöd och protokoll

Här kan du läsa sammanställningen av vilka nyhetsmedier som beviljats stöd. I listorna hittar du beviljade stöd både för nuvarande år och tillbaka i tiden. Du kan även hitta protokollen från mediestödsnämndens (och gamla presstödsnämndens) sammanträden genom åren.

Beviljade stöd

Protokoll från mediestödsnämndens möten