Ungdomar sitter utomhus

Barn och unga

Här hittar du stöd, tips och material om barn och ungas medievanor. Materialet är framtaget för pedagoger och vårdnadshavare. Är du under 18 år? Då hittar du information på "För barn och unga".