Mediemyndigheten

Barn och unga

Här hittar du stöd, tips och pedagogiska material om barn och ungas medievanor. Är du under 18 år? Då hittar du information på "För barn och unga".

Ungdomar sitter utomhus