Medlem i MIK Sverige

Här hittar du information som kan vara relevant för dig som är medlem i MIK Sverige.

Följande riktlinjer gäller för nätverket MIK Sverige under 2024. Riktlinjerna kan komma att revideras utifrån nätverkets behov och Mediemyndighetens uppdrag.

Riktlinjer för nätverket MIK Sverige 2024.pdf

Har du frågor om nätverket MIK Sverige? Kontakta projektledare vid Mediemyndigheten, miksverige@mediemyndigheten.se