Om oss

Vi ska verka för yttrandefrihet, medie- och informationskunnighet samt möjligheterna till mångfald och tillgänglighet på medieområdet. Mediemyndigheten ska också verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.