Mediemyndigheten

Tillståndsregister

Sök efter beviljade tillstånd och utgivningsbevis

Tv
Radio
Internetpublicering
Övrigt
5686 träffar
Sändningsbeteckning/​Namn Tillståndshavare/​Tillhandahållare
Svensk Juristtidning, www.svjt.org
Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning
www.limeconsulting.com
Main Thread AB
www.hockeypuls.se
Bonnier News Local AB
Aktum online, aktum.umu.se
Umeå universitet informationsenheten
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, www.sfai.se
SFAI Verksamheter AB
www.arkitektur.se
Arkitektur Förlag AB
www.ntf.se
NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främj.)
Canalen, http://canalen/
Forsmarks Kraftgrupp AB
www.korrumperad.se
Bo Henningsson
www.tidskriften-korrumperad.se
Bo Henningsson