Mediemyndigheten

Bilder och verkligheter

Bild på mobiltelefon

Foto: Anna Johnsson/Scandinav Simple

Hur sprids bilder på nätet, vad är memes och hur kan man förhålla sig källkritiskt till bilder? Bilder och verkligheter – visuell gemenskap på nätet är ett pedagogiskt material för högstadiet och gymnasiet med fokus på bildanalys.

Nedan hittar du alla delar som ingår i materialet. I introduktionen får du som pedagog en genomgång av hela materialet och en översikt över hur kapitel 1-4 och Powerpointpresentationen med tillhörande manus kan användas i din undervisning.

Material: Bilder och verkligheter

Introduktionen innehåller uppstartstips och förslag på fördjupning i ämnet. Materialet kan även användas för lektioner avsedda för mentorstid då innehållet kan kopplas till skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag.

Ladda ned introduktion

I Kapitel 1 får eleverna förståelse för hur kommunikation med bilder kan fungera och vilken roll internet har när det gäller bilders spridning och bildspråklig kommunikation. Eleverna fördjupar även sina kunskaper kring bildfenomenet memes och hur memes kan användas av antidemokratiska krafter.

Eleverna ska ta sig an “Fallet Pepe the Frog” och hjälpa upphovsmannen och serietecknaren Matt Furie att försöka återta seriefiguren ”Pepe the Frog’s” ursprungliga betydelseladdning.

Ladda ned Kapitel 1: Fallet Pepe The Frog

Memes är ett vanligt verktyg för att kommunicera i bilder. I denna övning får eleverna själva prova på att göra memes med politiska budskap. På det sättet blir eleverna mer källkritiska till budskap som sprids med hjälp av humor och förstår hur memes fungerar som uttrycksform.

I Kapitel 2 får eleverna själva egna memes som uttrycker ett politiskt budskap, och på så sätt få djupare förståelse för meme-kulturen.

Ladda ned Kapitel 2: Skapa egna memes

I Kapitel 3 får eleverna lära sig att spåra en bilds väg på internet. Genom att fördjupa sina kunskaper i att söka bilder blir eleverna mer källkritiska och får större kunnighet i hur det går att spåra digitala bilder och läsa ut dess data för att kunna granska bilder mer kritiskt.

Även om många unga är medvetna om vikten av ett kritiskt förhållningssätt är bilder också oumbärliga för att väcka engagemang och nyfikenhet. Fotografiets status som bevis påverkas när bilder kan manipuleras och spridas stort.

Ladda ned Kapitel 3: Spåra en bild på internet

Fler bilder skapar mönster som berättar mer än varje enskild bild. I Kapitel 4 undersöker eleverna vilka budskap influcencers kommunicerar i sociala medier.

Eleverna ska analysera bildmaterialet på en influencers sociala medier-konto för att försöka utläsa vilka värderingar, åsikter och föreställningsvärldar som förmedlas via denna persons bildmaterial.

Ladda ned Kapitel 4: Vad berättar bilderna på en influencers konto?

Dagens unga översköljs av bilder, men har de koll på hur ett foto kan manipuleras eller hur en tecknad figur kan ha dold innebörd? I den här powerpointpresentationen med tillhörande manus diskuteras visuell kommunikation.

Ladda ned Powerpointpresentation om visuell kommunikation (PPT)

Ladda ned manus till powerpointpresentation om visuell kommunikation (PDF)