Mediemyndigheten

Familjeliv, små barn och medier

Illustration Lotta Sjöberg.png

Illustration: Lotta Sjöberg

Här kan du ta del av ett pedagogiskt material som kan användas av BVC-personal i samtal med föräldrar och föräldragrupper.

För ökad kunskap kring barn och medier

Familjeliv, små barn och medier består av 13 illustrationer som visar vanliga situationer kring små barn och deras medieanvändning. Vardera bild kan fungera som underlag för samtal och diskussion. Bilderna har också kompletterats med ett material som kan fungera som stöd till diskussion i föräldrargrupper.

Material Familjeliv, små barn och medier

Familjeliv, små barn och medier är ett pedagogiskt material som ska användas av BVC-personal i samtal med föräldrar och föräldragrupper. Här finns en affisch som kan hängas upp i väntrummet på BVC.

Materialet "Familjeliv, små barn och medier" består av 13 illustrationer som visar vanliga situationer kring små barn och deras medieanvändning. Vardera bild kan fungera som underlag för samtal och diskussion.

Har ditt BVC en samtalgrupp kring medier kan affischen användas för att annonsera inför tillfällena.

Affischen finns i A3-format.

Ladda ner affischen 

Materialet består av 13 illustrationer som visar vanliga situationer kring små barn (0-5 år) och deras medieanvändning. Vardera bild kan fungera som underlag för samtal och diskussion.

Bilderna i Pdf-filen kan skrivas ut och användas i en följd eller en och en.

Bilderna finns även i Power point-format, se nedan.

Ladda ner bildkorten

2015 inledde Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län ett pilotprojekt med Statens medieråd för att öka BVC‐sjuksköterskornas kunskap kring barn och unga i relation till medier. I projektet har ett material som kan fungera som stöd till diskussion i föräldrargrupper tagits fram.

Detta material visar hur samtalen kring bildmaterialet "Familjeliv, små barn och medier" kan föras.
 
Ladda ner materialet (PDF)