Mediemyndigheten

Barns och ungas svar blir "Ungar & medier"

Barn och unga tittar mindre på tv och läser fler böcker och tidingar än 2020. Det är ett par av de saker som kommer fram i den nya rapporten "Ungar & medier 2023". Barn och tonåringar har själva fått svara svarat på olika frågor om medier.

Medierna utvecklas snabbt, och samhället förändras fort. På bara två år har barns och tonåringars sätt att använda medier ändrats en hel del. Det kan man läsa om i rapporten "Ungar & medier" som Statens medieråd publicerar vartannat år. Nu är "Ungar & medier 2023" klar.

"Ungar & medier 2023" bygger på svar på frågor som ställdes hösten 2022 till barn och tonåringar mellan 9 och 18 år. Frågorna har skickats ut av Statistiska centralbyrån (SCB) och barn och unga har själva bedömt vad de ska svara.

Pandemin kanske märks i statistiken

Vi tror att en del av förändringarna som syns 2022 kan bero på att många barn och unga använde mobil och dator mer än vanligt under 2020, då det var pandemi. De äldre tonåringarna gick till och med i skolan via nätet det året.

Några resultat från Ungar & medier 2023:

1. Färre barn använder mobilen varje dag

De barn mellan 9 och 12 år som använder mobilen varje dag har blivit färre jämfört med både 2020 och 2018.

2. Många tonåringar använder mobilen på natten

Nästan hälften av 13–16-åringarna och över hälften av 17–18-åringarna använder mobilen på natten en gång i veckan eller oftare. De flesta följer sociala medier och tittar på klipp. Många tycker att det är dåligt för sömnen.

3. Färre barn använder sociala medier

Det var färre 9–12-åringar som använde sociala medier 2022 jämfört med 2020. Men de som är ute på sociala medier över tre timmar per dag har blivit lite fler.

4. "Storspelarna" i tonåren är färre

Pojkar på 15–18 år som spelar digitala spel mer än tre timmar per dag har blivit klart färre jämfört med 2020.

5. Tv-tittandet minskar bland alla unga

Tv- och filmtittandet minskar bland 9–18-åringar. Men det är fortfarande många unga som tar del av nyheter på tv, främst på SVT.

6. Fler läser böcker varje dag

De som läser tidningar och böcker varje dag har blivit fler bland både pojkar och flickor i åldern 9–18 år. Det är också färre som inte läser något alls.

7. Förtroendet för SVT är högt

9–18-åringar har högst förtroende för nyhetskällor som SVT, TV4, Sveriges Radio och myndigheter. Allra lägst förtroende har barn och unga för nyheter som kommer via Flashback, youtubers och influerare.

8. Färre tonåringar tittar på Youtube

De 13–18-åringar som dagligen tittar på Youtube har blivit tydligt färre jämfört med 2020.

9. Utsattheten på nätet minskar

9–18-åringar fick frågan om de råkat ut för mobbning, hot, att bli kontaktad av någon okänd som vill att de skickar bilder där de har lite kläder eller är nakna, att de ska göra något annat sexuellt och liknande saker. Ingen sådan utsatthet har ökat sedan 2020.

"Ungar & medier" är Sveriges största rapport om barns och ungas medievanor. Den kommer ungefär vartannat år. Den senaste rapporten publicerades hösten 2023.

Rapporten bygger på svar som 9–18-åringar själva gett på frågor i en enkät som skickas ut via Statistiska centralbyrån (SCB).

"Småungar & medier" heter en liknande rapport som kommer samtidigt som "Ungar & medier". Den rapporten handlar om 0–8-åringars medievanor och bygger på föräldrars svar i en enkät från SCB. Den senaste rapporten publicerades hösten 2023.

"Föräldrar & medier" kallas rapporten där föräldrar svarat på en enkät med frågor om sina barns medievanor. Rapporten publiceras under hösten 2023.