Mediemyndigheten

Medie- och informationskunnighet för dig

Händer som håller i en mobiltelefon

Foto: Anna Johnsson, Scandinav Simple

Medie- och informationskunnighet brukar förkortas MIK och innehåller många olika saker som man behöver veta om medier och mediers innehåll.

Både barn, unga och vuxna behöver medie- och informationskunnighet (MIK) för att bli bra på att använda och förstå medier och mediernas innehåll. Då är det lättare att hålla sig informerad om vad som händer och man blir bättre på att ta reda på vad som är sant och falskt. 

Att kunna använda, förstå och bedöma information 

Vi arbetar för att barn och unga ska kunna använda, förstå och bedöma medier och information.  Det kallas att vara medie- och informationskunnig. 

Vi sprider kunskap om medie- och informationskunnighet (MIK) till vuxna som arbetar nära barn, till exempel lärare och skolbibliotekarier, så att de i sin tur kan stärka barns och ungas kunskaper om MIK. 

Alla behöver MIK 

Det är inte bara barn och unga som behöver vara medie- och informationskunniga. Det är viktigt för alla som använder och får information från medier och andra källor. Dels för att kunna hitta det man söker, dels för att kunna avgöra om informationen/nyheten går att lita på. 

Mediemynddigheten arbetar med att stärka medie- och informationskunnigheten hos alla människor i Sverige. För att göra det samarbetar vi med flera andra myndigheter och organisationer.  

Medie- och informationskunnighet (MIK) behövs för att du ska kunna för att du ska kunna hitta pålitlig information så du kan bilda egna åsikter och kunna göra din röst hörd om du skulle vilja det.. Därför är MIK viktigt både för dig själv och för demokratin i Sverige. 

Medie- och informationskunnighet gör att du lättare kan ta vara på dina rättigheter. 

MIK är mer än att vara källkritisk 

Många tror att MIK är samma sak som källkritik och källtillit, men MIK är mycket mer än så.  MIK utvecklas hela tiden, eftersom tekniken och människors användning av medier förändras. 

  • MIK handlar bland annat om att 
    förstå varför medier finns i samhället 
  • kunna finna, analysera och värdera information 
  • kunna uttrycka sig själv och skapa innehåll i olika medier. 

Varför är medie- och informationskunnighet viktig? 

När alla har möjlighet att förstå och analysera information blir demokratin - bättre och starkare.  MIK behövs för att alla ska förstå och kunna ta vara på sina rättigheter och skyldigheter i samhället. 

När allt fler händelser och diskussioner sker digitalt är det ibland svårt att veta varifrån information kommer och om den är ny, sann och har en trovärdig källa. Då är det bra med MIK. 

MIK hjälper dig att bli mer medveten när du använder medier, så att du lättare vet vilken information du kan lita på, så kallad källtillit.  Medie- och informationskunnighet är viktig för alla människor, i alla åldrar.