Mediemyndigheten

Medie- och informationskunnighet för dig och för demokratin

Händer som håller i en mobiltelefon

Foto: Anna Johnsson, Scandinav Simple

Alla behöver medie- och informationskunnighet, det vill säga kunskaper om medier och mediers innehåll. De behövs till exempel om du vill veta om informationen du får går att lita på eller om du vill göra din röst hörd.

Vi arbetar för att barn och unga ska kunna använda, förstå och bedöma medier och information. Det kallas att vara medie- och informationskunnig. 

MIK viktigt för demokratin

Medie- och informationskunnighet, som förkortas MIK, behövs för att du ska kunna hitta pålitlig information så att du kan bilda egna åsikter och kunna göra din röst hörd, om du skulle vilja det.

Medie- och informationskunnighet gör alltså att du lättare kan ta vara på dina rättigheter. Därför är MIK viktigt både för dig själv och för demokratin i Sverige. 

MIK behövs alltså för att alla ska förstå och kunna ta vara på sina rättigheter och skyldigheter i samhället. När alla har möjlighet att förstå och analysera information blir demokratin bättre och starkare.  

MIK är mer än att vara källkritisk 

Många tror att MIK är samma sak som källkritik eller källtillit, men medie- och informationskunnighet är mycket mer än så.  MIK utvecklas hela tiden, eftersom tekniken och människors användning av medier förändras. 

När allt fler händelser och diskussioner sker digitalt är det ibland svårt att veta varifrån information kommer och om den är ny, sann och har en trovärdig källa. Då är det bra med medie- och informationskunnighet. 

Vi sprider MIK via skolan

Vi på Mediemyndigheten sprider kunskap om medie- och informationskunnighet till vuxna som arbetar nära barn, till exempel lärare och skolbibliotekarier, så att de i sin tur kan stärka barns och ungas kunskaper om MIK. 

Mediemynddigheten arbetar också med att stärka medie- och informationskunnigheten hos alla människor i Sverige. För att göra det samarbetar vi med flera andra myndigheter och organisationer.  

MIK handlar bland annat om att 

  • förstå varför medier finns i samhället 
  • kunna finna, analysera och värdera information 
  • kunna uttrycka sig själv och skapa innehåll i olika medier. 
     

MIK hjälper dig att bli mer medveten när du använder medier.

Det gör att du

  • lättare vet vilken information du kan lita på, så kallad källtillit
  • lär dig bedöma om bilder, texter och annan information går att lita på eller inte, så kallad källkritik.