Mediemyndigheten

Ett bättre internet för barn - en nationell konferens om barns och ungas trygghet på nätet

Barn och unga upplever sig trygga på nätet, men vuxna behöver se till att de risker som finns minskas, förebyggs och hanteras. Varmt välkommen till en konferens där du får lära dig mer om barns digitala vardag och hur du, oavsett yrkesroll, kan vara ett bra stöd i deras liv på nätet.

Två killar tittar på sina mobiler

Den 25 oktober 2024 bjuder Safer Internet Centre in till konferensen Ett bättre internet för barn. Syftet med konferensen är att samla vuxna som jobbar med frågor som rör barn och unga, sprida aktuell kunskap och forskning samt ge konkreta verktyg för hur vi alla kan hjälpa till att göra internet till en tryggare plats för barn och unga. Vi välkomnar alla vuxna som arbetar med frågor som rör barn och unga. 

Anmälan till konferensen öppnar 2 september 2024. Det kommer finnas ett begränsat antal deltagare på plats (150 platser) i Stockholm. Deltagaravgiften är 995 kr ex. moms/1244 kr ink. moms. Konferensen kommer även att livesändas kostnadsfritt på Mediemyndighetens Youtubekonto.

Vill du få en påminnelse när anmälan öppnar? Fyll i dina kontaktuppgifter här!

Konferensprogram

Programmet kommer bestå av ny kunskap och verktyg från Safer Internet Centres tre organisationer: Mediemyndigheten, Bris och ECPAT. Konferensen pågår kl. 08.30-15.30.

 • Incheckning och frukost
 • Digital Services Act (DSA) - hur gör den nya förordningen skillnad?
  Sedan februari 2024 ska förordningen om digitala tjänster (Digital Services Act) tillämpas på alla onlineplattformar i alla EU-länder. Annika Östergren Pofantis, senior expert från EU-kommissionen, berättar mer om vad förordningen innebär gällande skydd av minderåriga och hur du är en del i arbetet framåt.
 • ”Internet = Frihet” - Programpunkt som arrangeras av Safer Internet Centres ungdomspanel 
 • ECPAT: Sexuell exploatering av barn på nätet – vad behöver vuxna veta?
  Nätet är en stor del av barns liv och har många positiva aspekter. Samtidigt är det en plats där vuxna ofta saknar insyn i det som händer och där risken för sexuell brottsutsatthet är hög. ECPATs generalsekreterare Anna Karin Hildingson Boqvist berättar om vad vuxna behöver veta om barns tillvaro på nätet, de risker de utsätts för och hur vi ökar barns trygghet online. 
 • Lunch på Hasselbackens restaurang
 • Bris: Du behöver inte vara expert för att vara ett bra stöd
  Dagens unga är uppvuxna med nätet men för många vuxna är det inte lika självklart. Barn tycker att vuxna är frånvarande och vuxna upplever att de saknar inblick. Catarina Nylund, socionom och kurator på Bris, förmedlar barns röster om deras digitala vardag och hur vi vuxna kan vara ett bra stöd. 
 • Mediemyndigheten: Kunskap om barns liv på nätet och rekommendationer gällande barns medieanvändning 
  Tillsammans med Folkhälsomyndigheten tar Mediemyndigheten fram en sammanställning om barns och ungas fysiska och psykiska hälsa kopplat till digital medieanvändning. I sammanställningen får vi veta vad forskningen säger, och vad barn och unga själva samt deras föräldrar anser. Baserat på detta kommer också Folkhälsomyndigheten ta fram rekommendationer till barn och unga. Under passet presenteras även resultat från andra rapporter, till exempel gällande barn och ungas syn på influencers.
 • Framtidspanel - hur går du vidare?
  Ett framåtblickande samtal mellan olika aktörer med fokus på inspirerande initiativ, konkreta verktyg och hur vi tillsammans kan arbeta för ett tryggare och bättre internet för barn och unga.
 • Avslutande mingel och fika
Medfinansiärer EU och Vinnova