Mediemyndigheten

Medie- och informationskunnighet (MIK)

Medie- och informationskunnighet omfattar kunskaper som är nödvändiga för att kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda åsikter och göra sin röst hörd.