Mediemyndigheten

Sök mediestöd


Det nya mediestödet trädde i kraft den 1 januari 2024. Här kan ni läsa om hur ansökan går till och vilka underlag som ska bifogas till ansökan. Delar av ansökan kommer ni som tidigare sökt mediestöd att känna igen, annat är nytt. Bland annat söker ni alla fyra stödformerna i en och samma ansökan.

Mediestödets syfte är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling av hög kvalitet. Syftet ska uppnås genom att mediestödet främjar tillgången till lokal och regional nyhetsförmedling i hela landet, men även genom att stödet bidrar till en mångfald av allmänna nyhetsmedier av hög kvalitet.

Mediestödet består av fyra stödformer som regleras i den nya lagen, förordningen och Mediemyndighetens föreskrifter om mediestöd:

Allmänt redaktionsstöd

Utökat redaktionsstöd

Distributionsstöd

Övergångsstöd för tidningar som haft driftsstöd 2023

Utöver mediestödet så finns även stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag att söka. Det stödet regleras i en egen förordning.


För att mediestödsnämnden ska kunna bevilja mediestöd behöver förutsättningarna för stöd vara uppfyllda. De allmänna förutsättningarna - eller villkoren - för mediestöd gäller för alla stödformerna, därutöver tillkommer särskilda förutsättningar för de olika stödformerna.

För att visa att mediet uppfyller de allmänna förutsättningarna behöver bland annat en mediemätning göras. Hur en mediemätning går till kan ni läsa om i Vägledning för mediemätning.

Vanliga frågor och svar om ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor gällande ansökan om mediestöd och våra svar på dem.