Mediemyndigheten

Fler får ta del av nyheter med hjälp av mediestöd

Mediestöd är pengar som staten ger till nyhetsmedier i hela landet. Mediemyndigheten arbetar med att dela ut pengarna.

Tidningar som behöver stöd kan ansöka om pengar hos Mediemyndigheten. En grupp vid Mediemyndigheten som kallas mediestödsnämnden bestämmer vilka nyhetsmedier som ska få pengar och hur mycket de ska få.

Varför behövs mediestöd?

Meningen med mediestödet är att alla människor i Sverige ska kunna få tillgång till nyheter varje dag. Oberoende, självständiga journalister ska ta fram nyheterna och presentera dem.

Att det finns många olika sorters allmänna och oberoende nyhetsmedier av hög kvalitet stärker demokratin i ett land.