Mediemyndigheten

Pedagogiskt material om upphovsrätt

Barn som sitter med katt och mobiltelefon

Foto: Linda-Pauline Arousell, Scandinav simple

Får man använda bilder och filmklipp på nätet och vem bestämmer – den som är på bilden eller den som tagit den? Här kan du ta del av lektionsmaterial, rapporter och information om upphovsrätt.

Vad innebär upphovsrätt?

Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande som musik, film och litteratur. Skyddet går inte att ansöka om utan uppstår automatiskt när verket kommer till. 

Upphovsrätt för barn och unga

På vår webbsektion För barn och unga finns information om upphovsrätt som riktar sig direkt till barn och unga.

Utbildningsmaterialet Lilla upphovsrättsfrågan är en programserie för barn och unga i tio delar. I serien berättar juristen Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket (PRV) om upphovsrättsfrågor och svar baserade på aktuella ämnen som rör barns och ungas medieanvändning, med särskilt fokus på juridik och etik. Serien är en samverkansproduktion mellan Mediemyndigheten och PRV.

Patent- och registreringsverkets webbplats hittar du svar på vanliga frågor om upphovsrätt, material för skolan och mycker mer.

Hur mycket får man egentligen låna av andras texter, bilder och filmer? Hur arbetar en journalist? Publicistguiden är ett överskådligt och lätthanterligt material för dig som jobbar med nyheter, medier och journalistik i din undervisning.

Publicistguiden vilar på tanken att elever utvecklar förmågor att förstå, värdera och tolka nyheter och information genom att själva skapa journalistik.

I Publicistguiden beskrivs vad journalistik är samt vad man bör tänka på som journalist gällande upphovsrätt och källkritisk informationssökning. Där presenteras också de förutsättningar svensk journalistik verkar inom.

Publicistguiden vänder sig i första hand till dig som jobbar i grundskolan och gymnasiet. Publicistguiden togs fram i ett samarbete mellan Mediemyndigheten (tidigare Statens medieråd) och Mediekompass.

Ladda ner Publicistguiden (PDF)

Vad har ungdomar för attityder kring upphovsrättsskyddat material online? Det har Kantar-Sifo undersökt på uppdrag av Patent- och registreringsverket och Mediemyndigheten (tidigare Statens medieråd). Läs rapporten "Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online" från 2017.