Mediemyndigheten

Kreativt MIK-arbete mot desinformation – ukrainska Filter besöker Statens medieråd

Foto: Mediemyndigheten

Medarbetare vid Statens medieråd hade under onsdagen den 29 november 2023 ett möte med den ukrainska medie- och informationsverksamheten Filter. Filter är ett nationellt projekt placerat inom det ukrainska Kulturdepartementet och har i uppdrag att främja medie- och informationskunnighet i Ukraina.

Martina Wagner, programansvarig för MIK vid Statens medieråd, presenterade hur arbetet med medie- och informationskunnighet har sett ut i Sverige och hur uppdraget utvecklats sedan starten 2011. Därefter berättade Tetiana Dudnik, kommunikatör vid Filter, hur organisationen har arbetat med sociala medier för att nå ut med medie- och informationskunnighet.

Tetiana menade att kriget i Ukraina har skapat helt andra förutsättningar för att stärka och främja medie- och informationskunnighet i landet.

– Sedan kriget bröt har vi sett ett helt annat intresse för den ukrainska historien hos befolkningen. Vi började därför arbeta med att sätta medie- och informationskunnighet i en historisk kontext och lyfta exempel från den ukrainska historien – genom att visa vad som har varit exempelvis rysk propaganda och att slå hål på mytbildningar.

Att fokusera arbetet till sociala medier har varit väldigt effektivt – Filter har på ett par år lyckats nå ut till hundratusentals människor.

Statens medieråds direktör Anna-Karin Lindblom var på plats för att välkomna Filter. Hon var imponerad över hur verksamheten har lyckats nå ut till den ukrainska befolkningen under svåra förhållanden.

– Det är verkligen imponerande hur kvickfotat och målgruppsanpassat Filter arbetat under pågående anfallskrig mot Ukraina. Genom kreativitet och ett intensivt arbete under svåra förhållanden har de snabbt nått och byggt upp tillit hos ett stort antal följare i sociala medier. På så sätt kan Filter på ett direkt sätt motverka desinformation och propaganda och ta hjälp av sina följare i arbetet. Filter besökte oss för att ta del av Sveriges strukturerade och långsiktiga arbete med MIK-frågor, och jag tror att vi också har mycket att lära av deras sätt att jobba.

Fakta: Mediemyndighetens arbete med MIK

Mediemyndigheten koordinerar nätverket MIK Sverige, förvaltar MIK Sveriges kunskapsbank och kartlägger utvecklingen på MIK-området i Sverige. I arbetet beaktas de insatser som görs av bland annat myndigheter, skolväsendet och folkbildningen för att stärka befolkningens medie- och informationskunnighet. 

Länkar

Läs mer om Filter
Följ Filter på Instagram
Nätverket MIK Sverige
MIK Sveriges kunskapsbank