Mediemyndigheten

MIK-forskning i fokus på nätverksträff

Hur står det till med forskningen inom medie- och informationskunnighet? Och vad är egentligen MIK-forskning? Det var temat för årets sista nätverksträff för nätverket MIK Sverige, där representanter från olika sektorer som arbetar med medie- och informationskunnighet träffas för att utbyta kunskaper och erfarenheter.

Inbjudna talare vid träffen var representanter från forskningsområdet inom MIK – Maarit Jaakkola, Linnéa Stenliden, Sevtap Gurdal och Ulrika Brolinson. Linnéa Stenliden, biträdande professor vid Linköpings universitet, presenterade sin forskning om AI-litteracitet och lärarutbildningar.

– Det är ett stort tryck på utbildningar att anamma olika typer av AI-teknik. Men än så länge så finns det väldigt få studier av vad som händer när AI introduceras i ett klassrum, menar Linnéa.

Maarit Jaakkola, docent i journalistik vid Göteborgs universitet och Tammerfors universitet och biträdande föreståndare vid Nordicom, var värd för träffen. Maarit är även koordinator för Akademiska forumet för MIK-forskning vid Statens medieråd. Hon menar att det har varit en utmaning att definiera vad MIK-forskning är, men att det är ett område som får allt tydligare identitet.

– Under de senaste åren har det börjat utformas en alldeles egen identitet bland de som forskar om MIK. Det är glädjande – vi behöver forskningen för att ta fram begrepp och konceptualiseringar för att förklara vad som händer i världen vad gäller medie- och informationskunnighet.

Medan MIK-forskningen är bred och börjar hitta sin form, betonar Maarit att MIK som begrepp fortfarande är relativt nytt.

– Det ser vi i olika undersökningar om kännedom om själva termen, väldigt många har stött på MIK som term för första gången bara under de senaste åren. Det är viktigt för oss som arbetar med frågorna att komma ihåg.

Om nätverket MIK Sverige

Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att hitta samverkan för kunskapsutbyte mellan olika aktörer som arbetar med att främja medie- och informationskunnighet (MIK). I nätverket ska aktörer från olika sektorer kunna ses och utbyta kunskap och erfarenheter kring arbete med MIK, vilket sker bland annat på regelbundna nätverksträffar. Läs mer om aktörsnätverket MIK Sverige