Mediemyndigheten

"Viktigt att ungdomar inkluderas på riktigt"

Safer Internet Centres ungdomsambassadörer berättar

I somras arrangerade Safer Internet Centre Sverige flera evenemang under Almedalsveckan på Gotland. Ett av dessa involverade fyra ungdomsambassadörers medverkan. Seminariet, “För unga är den digitala världen viktig, men när och hur kan unga ta hjälp av vuxna?”, var en timmes lång diskussion mellan representanter från Safer Internet Centre Sveriges; Statens medieråd, Bris och ECPAT, samt gruppledaren för Nationellt IT-brottscentrum hos Polisen, och en fritidsledare från Region Gotland.

Seminariet är en del av Safer Internet Centre Sveriges arbete med att aktivt stärka barns och ungas deltagande i enlighet med EU:s ”Better Internet for Kids” -strategi (BIK+) och dess centrala mål om barns och ungas aktiva deltagande.

I videon ovan kan du höra tre av ungdomsambassadörerna, Yaser Waked, Cazper Oskarsson och Huda Omar, svara på frågor om internet och om hur det var att arbeta med centret.

Processen av att inkludera ungdomsambassadörer.

För att förbereda seminariet har Safer Internet Centre Sverige kontinuerligt under våren 2023 träffat fyra gymnasiestudenter från Gotland för att diskutera vad de tycker är viktiga frågor på temat ”barns rättigheter online”. Eva Widgren, projektledare för Safer Internet Centre Sveriges barn- och ungdomsdeltagande, berättar om processen att involvera unga, som utvecklades organiskt:

— Till en början ville vi få synpunkter på hur det är att vara ung på Gotland i dag, för att kunna förstå vad som skulle kunna vara ett intressant seminarium relaterat till internetanvändning för unga som bor på ön. Men sedan insåg vi att vi behövde inkludera fler ungdomsambassadörer, och det var då vi kom på att skapa seminariet tillsammans med dem.

Med tiden förändrades den ursprungliga idén för evenemanget mer och mer. Från att fokusera på olika aspekter runt trygghet online till att fokusera på vad man gör och var man vänder sig om något dåligt händer. En synpunkt från ungdomsambassadörerna var att de känner sig trygga online, men kanske inte alltid vet vad de ska göra om det skulle förändras. Under mötena diskuterades alltifrån seminariets innehåll till seminariestruktur:

— Ungdomsambassadörerna informerade oss om att barn och unga i publiken förmodligen inte skulle ställa frågor. Vi öppnade för frågor men vi såg till att förbereda några till panelen i förväg, berättar Eva Widgren.

Evenemangets upplägg

Före seminariet samlades alla ungdomsambassadörer tillsammans med personal från Safer Internet Centre Sverige för att sprida information om evenemanget och samla ihop frågor från Almedalsveckans besökare. Huda Omar, moderator och en av ungdomsambassadörerna, inledde med att alla i panelen fick berätta om sina verksamheter och hur de jobbar för att stärka barns och ungas trygghet online. Till exempel berättade den lokala fritidsledaren berättade om den digitala fritidsgård som Region Gotland skapat på plattformen Discord.

Seminariet avslutades med en frågestund. Frågor ställdes om bland annat vänner och trakasserier online, och mer specifikt om spelplattformen Roblox. En annan fråga ställdes om hur man vet när man ska kontakta Polisen, varpå gruppledaren på Nationellt IT-brottscentrum hos Polisen svarade att om man är osäker kan man alltid kontakta Polisen, för att då lämnar man det upp till dem att avgöra huruvida det är ett brott eller inte.

Inkludera i stället för att informera

Huda Omar tycker att barn och ungas deltagande ska stärkas. Hon understryker vikten av att ge barn och unga möjligheter att visa vuxna vad de kan uppnå och bidra med. Hudas erfarenhet är att många barn och unga vill delta men att de inte alltid vet hur de ska gå till väga för att involveras, eller var någonstans de kan involveras .

— Jag tycker det här är väldigt viktigt, just att man ska arbeta med saker som gör att man lyssnar på unga, som ger dem rättigheter och tar upp saker som är viktiga för dem. Jag har haft liknande jobb som detta tidigare, så jag kände att jag har erfarenheter som kunde hjälpa mig i den här rollen.

Till slut gör Huda Omar en viktig skillnad mellan att inkludera och informera.

— Vuxna behöver inte bara informera, de behöver också inkludera. Informera är en sak, att göra någon medveten om deras rättigheter. Men det är inte samma sak som att inkludera. Att endast informera kommer att öka känslan av utanförskap, av att vuxna har ett försprång.