Mediemyndigheten

Mediemyndighetens mediekarta visar på en ökande ägarkoncentration

Tre personer tittar på en tv skärm

Den svenska mediemarknaden är främst utsatt för hög konkurrens från de stora techbolagen med utländska ägare. Dessa bolag har stor påverkan på både svenskarnas mediekonsumtion och de svenska mediebolagens ekonomi. Mediemyndighetens nya karta över ägandet på den svenska mediemarknaden visar att ägandet inom medieområdet blir allt mer koncentrerat till ett fåtal aktörer. Det gäller inom radio, tv och streaming samt dagstidningarna.

Ny mediekarta och rapport

Mediemyndighetens mediekarta innehåller ägarstrukturen över de största svenska medieföretagen inom tv, streaming, radio och dagspress. Utöver den svenska mediemarknaden finns även de största tech-bolagen med på kartan. Dessa tech-bolag har utländska ägare och stor påverkan på både svenskarnas mediekonsumtion och de svenska mediebolagens ekonomi.

I tillhörande rapport Mediekarta - Ägande- och branschstruktur på den svenska mediemarknaden finns en kortfattad beskrivning av branschstrukturen för tv och streaming, radio samt dagstidningar.

Färre ägare 

Mångfalden av ägandet på den svenska mediemarknaden har minskat under flera års tid, särskilt på tidningsmarknaden som präglats av konsolideringar. Genom förvärv och samgåenden kontrolleras landets dagstidningar av allt färre ägare. Det är en strategi att skapa färre men större tidningsgrupper för att kunna hantera konkurrensen på mediemarknaden. Även den kommersiella radiomarknaden har under en lång tid bestått av ett fåtal ägare och består i huvudsak av två olika nätverk med två olika ägare, Bauer Media och Viaplay Group.

Konkurrens av globala aktörer

Det svenska tv-landskapet för linjär tv utgörs till stor del av tv-kanalerna TV4, TV3 och Kanal 5 som tillsammans med public service har ungefär 95 procent av allt tittande på linjär tv. Till skillnad från marknaden för streaming där de svenska streaming-tjänsterna fått hård konkurrens av globala aktörer. Exempelvis är Netflix långt större än både Viaplay och SVT Play. Dessutom har flera andra amerikanska streamingtjänster tagit tittarandelar på den svenska marknaden.