Mediemyndigheten

Ny domän för MIK Sveriges kunskapsbank

Dekorativ bild

MIK Sveriges kunskapsbank får en egen webbplats. Illustration: Springtime Intellecta

MIK Sveriges kunskapsbank får en egen webbplats med en ny domän, www.kunskapsbank-miksverige.se. På det här viset hoppas vi att MIK Sveriges kunskapsbank kan bli en än starkare resurs som främjar arbetet med medie- och informationskunnighet.

Utbildningsradions (UR) material kommer inte att finnas med i MIK Sveriges kunskapsbank, däremot står flera nya medlemmar på vänt för att ansluta sitt material, bland annat Skolverket.

– Att kunskapsbanken nu ska få stå på egna ben är bra för dess utveckling som plattform och resurs inom MIK. Det är en av 2024 års satsningar inom samordningsarbetet – alla som arbetar med, eller bara är intresserade av, medie- och informationskunnighet ska kunna få användning av dessa högkvalitativa resurser från några av områdets främsta aktörer, säger Martina Wagner, anvarig för myndighetens MIK-program.

MIK Sveriges kunskapsbank är en del av Nätverket MIK Sverige. Statens medieråd har tidigare stått för drift och förvaltning av tjänsten. Eftersom Statens medieråd från 2024 ingår i Mediemyndigheten överfördes detta ansvar till Mediemyndigheten. 

Till MIK Sveriges kunskapsbank