Mediemyndigheten

Nya villkor för kommersiell radio på remiss

Mediemyndighetens rapport om förslag till framtida villkor för kommersiell radio skickas nu ut på remiss från Kulturdepartementet.

Remissen innehåller även regeringens förslag till avgiftsmodell för analog kommersiell radio. Sista dag för att svara på remissen är den 11 oktober 2024. Förslagen gällande analog kommersiell radio innebär bland annat att tillstånden fördelas enligt ett urvalsförfarande och att en årlig sändningsavgift tas ut.

De nya reglerna ska tillämpas för första gången när nya tillstånd börjar gälla den 1 augusti 2026.

Läs mer här: Remiss av promemoriorna. En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet – förslag till framtida villkor för analog och digital kommersiell radio och En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet – förslag till avgiftsmodell för analog kommersiell radio - Regeringen.se