Mediemyndigheten

I juni presenteras rapport om digital medieanvändning och barns hälsa

I mitten av juni presenterar Mediemyndigheten och Folkhälsomyndigheten en rapport med samlad kunskap om hur barns och ungas hälsa påverkas av digital medieanvändning. Den 18 juni kan den som vill ta del av en webbsändning där några av rapportförfattarna deltar.

Det var för drygt ett år sedan som socialminister Jacob Forssmed gav i uppdrag till Folkhälsomyndigheten att tillsammans med Mediemyndigheten (då Statens medieråd) hämta in, sammanställa, och sprida kunskap om den digitala medieanvändningens effekter på barns och ungas fysiska och psykiska hälsa.

Kunskapssammanställningen ska ligga till grund för de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten presenterar i september, och den vägledning som kommer i december.

Presentation hålls 18 juni

För den som vill ha en översiktlig presentation kring kunskapsläget hålls den 18 juni en webbsänd presentation där några av författarna berättar om resultaten. Från Mediemyndigheten deltar analytikern Yvonne Andersson och utredarna Anne Bachmann och Hanna Hartleb samt generaldirektör Jan-Olof Lind.

En liten försmak av kunskapssammanställningen gavs, för den som är nyfiken, redan den 16 maj i Lilla Aktuellt som hade en specialsändning om ”skärmtid”.

Bygger på forskning och dialoger

Kunskapssammanställningen bygger på forskning, annan relevant litteratur och statistik, samt dialoger med bland andra barn, unga, vårdnadshavare, civilsamhällesorganisationer och andra myndigheter. Till uppdraget är en expertgrupp med forskare knuten för att säkerställa att arbetet håller hög vetenskaplig kvalitet, att inga viktiga perspektiv missas samt att man får syn på eventuella kunskapsluckor.

Barns och ungas skärmanvändning – hur påverkas hälsan?

Välkommen till en webbpresentation om vad forskningen, barn och unga samt föräldrar säger kring barns och ungas användning av digitala medier och effekter på hälsan.

Vi presenterar tillsammans med Folkhälsomyndigheten resultatet av en kunskapssammanställning som ska ligga till grund för de rekommendationer som kommer i september.

Tid: Tisdag 18 juni kl. 11-12

Plats: Digitalt

Anmäl dig till webbpresentationen här: 

Hur påverkar digitala medier barns och ungas fysiska och psykiska hälsa? — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Kunskapssammanställningen är gjord genom ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten.

Den ska utgöra grunden för rekommendationer och vägledning om digital medieanvändning bland barn och unga 0–18 år som Folkhälsomyndigheten ska ta fram. I det arbetet bidrar Mediemyndigheten med kunskaper från sitt verksamhetsområde.

  • Kunskapssammanställning:  Presenteras för regeringen senast den 15 juni 2024.
  • Webbpresentation om kunskapssammanställningen:  Streamas den 18 juni (se inbjudan till anmälan).
  • Rekommendationer kring digital medieanvändning bland barn 0–18 år: Lämnas till regeringen den 1 september 2024.
  • Vägledning:  Lämnas till regeringen i december 2024.
  • Den sista delen av uppdraget: Folkhälsomyndigheten ger förslag på eventuella fortsatta utvecklingsinsatser inom området och hur myndigheten kan stödja ett sådant arbete.
  • Slutredovisning av hela uppdraget: senast 15 december 2025.

Se även Folkhälsomyndighetens webbsida.