Mediemyndigheten

Så kan du arbeta med källkritik och källtillit

Person som har hörlurar och tittar i sin mobil

Foto: Scandinav

Den 13 mars är det Källkritikens dag. Källkritik – och källtillit – är en central del av Mediemyndighetens arbete med medie- och informationskunnighet (MIK). För dig som vill fördjupa dig i källkritik och källtillit har vi sammanställt en lista på material som behandlar ämnet.  

I dagens medielandskap har källkritik blivit en viktig kunskap för att kunna värdera och sålla i informationsflödet.  Forskarna Jutta Haider och Olof Sundin presenterade 2018 begreppet ”källtillit”. Som en motvikt till källkritik bygger källtillit på att vi måste kunna lita på vissa källor – exempelvis sådana som är resultat av åratals forskning.  Därför måste källkritiken kompletteras med källtillit – att ha kunskapen att hitta källor som är rimliga att lita på.  

Här hittar du en sammanställning på material som Mediemyndigheten tillhandahåller inom temat källkritik och källtillit.  

MIK Sveriges kunskapsbank 

MIK Sveriges kunskapsbank är en resurs som drivs av nätverket MIK Sverige och som koordineras av Mediemyndigheten. I kunskapsbanken samlar vi material för dig som arbetar med – eller bara är intresserad av – medie- och informationskunnighet. I kunskapsbanken hittar du allt från lektionspaket till inspirationsartiklar och forskning på temat.  

Sök i fritextfältet och ta del av material från Mediemyndigheten, Internetstiftelsen, Digiteket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

Material om källtillit i MIK Sveriges kunskapsbank

Material om källkritik i MIK Sveriges kunskapsbank

MIK för mig – digital lektionsbank om medie- och informationskunnighet 

MIK för mig är en digital lektionsbank som hjälper dig som pedagog att lära ut källkritiskt tänkande och kunskap om dagens medielandskap på ett relevant och inspirerande sätt. Här hittar du utbildningsmaterial som kan kopplas till läroplanen i ämnen som svenska, samhällskunskap och historia. I MIK för mig finns lektioner om allt från näthat till källkritik, sociala medier, vinklade budskap, anonymitet, konspirationsteorier och reklam på nätet och mycket mer.  

Tips på material i MIK för mig 

Medieborgarpodden 

Medieborgarpodden är en podcast om livet på nätet med fokus på medie- och informationskunnighet. Podden tar upp ämnen som källkritik, vilseledande nyheter, upphovsrätt och mycket mer. Alla avsnitt av Medieborgarpodden hittar du på kunskapsbank-miksverige.se och i streamingtjänster där du hittar poddar. 

Tips på avsnitt i Medieborgarpodden

Medieborgarpodden i MIK Sveriges kunskapsbank

Pedagogiskt material om bilder och verkligheter 

Hur sprids bilder på nätet, vad är memes och hur kan man förhålla sig källkritiskt till bilder? ”Bilder och verkligheter – visuell gemenskap på nätet” är ett utbildningsmaterial framtaget för högstadiet och gymnasiet med fokus på bildanalys.

Materialet är uppdelat i olika kapitel som bland annat tar upp politisk användning av memes, hur man kan spåra bilder på internet och hur man kan utläsa influencers värderingar, åsikter och föreställningsvärldar som förmedlas via denna persons bildmaterial.  

Pedagogiskt material: Bilder och verkligheter 

Pedagogiskt material om propaganda och bilders makt 

Utbildningsmaterialet "Propaganda och bilders makt" är ett pedagogiskt material främst för högstadiet och gymnasiet med fokus på bildanalys och bilder som budskap. 

Materialet berör hur bilder förmedlar budskap och hur dessa kan påverka dina elever åt ett odemokratiskt håll. Rasistiska rörelser och andra antidemokratiska krafter arbetar hårt för att växa. Hur vinner man över anhängare till sin egen organisation? Genom att övertyga på bästa sätt.  

Syftet med detta material är att öka elevers motståndskraft mot antidemokratisk mobilisering och sådant som vänder sig mot mänskliga rättigheter.

Materialet finns att ladda ned på Mediemyndighetens hemsida.  

Pedagogiskt material: Propaganda och bilders makt