Mediemyndigheten

Söktjänster med utgivningsbevis kan nu granskas av IMY

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har i ett nytt rättsligt ställningstagande bedömt att de har behörighet att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivningsbevis med anledning av klagomål från enskilda.

Mediemyndigheten utfärdar utgivningsbevis och därmed får en webbplats grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskyddet gör att det blir tillåtet att publicera personuppgifter som till exempel namn och adress utan att företaget som driver webbplatsen behöver en tillåtelse från berörda. När myndigheten utfärdar ett bevis får myndigheten inte göra en bedömning av webbplatsens innehåll eller syftet med verksamheten.

IMY - liksom Mediemyndigheten - har mottagit många klagomål från enskilda som anser att omfattande publicering av personuppgifter på söktjänster - med utgivningsbevis - är kränkande och oroande. Personuppgifterna kan vara bland annat namn, adress, ålder, hushållets storlek, fordonsinnehav och fällande domar i brottmål.

Nytt ställningstagande

Tidigare har IMY ansett att utgivningsbeviset utgjorde hinder för att utreda sådana klagomål. Men efter att ha granskat avgöranden från EU-domstolen och svenska domstolar har IMY nu omprövat sitt ställningstagande.

Det nya ställningstagandet innebär att IMY nu kan granska söktjänster med utgivningsbevis i enlighet med GDPR, men eventuella åtgärder mot dessa söktjänster kommer att avgöras i kommande utredningar.

Mediemyndigheten kommer att fortsätta att följa frågan om tillsyn mot söktjänster med utgivningsbevis.  

Här kan du läsa mer om regelverk kring personuppgifter på nätet

Här kan du läsa mer om IMY:s rättsliga ställningstagande