Mediemyndigheten

Stort fokus på att minska spridningen av desinformation

Arbetet med att motverka desinformation i den digitala miljön fortsätter inom European Regulators Group for Audiovisual Media Services (Erga) för EU:s mediemyndigheter. En viktig fråga just nu är att implementera uppförandekoden mot desinformation (Code of Practice on Disinformation) som tagits fram av EU-kommissionen.

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ingår i den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster (Erga). En arbetsgrupp inom Erga har i uppdrag att "motverka desinformation och stärka demokratin i den digitala miljön" och att genomföra arbetet med koden mot desinformation. Detta har varit den viktigaste frågan för arbetsgruppen allt sedan uppförandekoden togs fram av kommissionen under 2018.

Koden togs fram för att försöka få de stora techbolagen (Google, Meta, TikTok, Twitter med flera) att minska spridningen av desinformation på sina tjänster. Under hösten 2022 arbetade Erga tillsammans med The European Digital Media Observatory (EDMO) för att förbättra koden. Den nya förstärkta koden mot desinformation publicerades 16 juni 2022.

Inkomna rapporter visar på brister

Erga och EDMO har gemensamt arbetat med att ta fram ett formulär för återrapportering från de bolag som undertecknat koden. De som undertecknat har sex månader på sig att genomföra åtaganden i koden. Därefter har de en månad på sig för att skriva sina rapporter. Nu har de första rapporterna publicerats på en gemensam offentlig webbplats som heter Transparency Centre.

EDMO har redan hunnit utvärdera några av de inkomna rapporterna och uppmanar de som skrivit under koden att vara mer exakta, tydliga och transparenta i sin rapportering.

Arbetet med uppförandekoden kommer att fortsätta inom Erga under året med fokus på att förbättra de underlag som bolagen delar med sig av. Syftet är att granska om bolagen genomför de åtaganden de skrivit under på. 

Även MIK-fokus för ERGA

Inom Erga pågår även ett arbete inom en grupp som har fokus på medie- och informationskunnighet (MIK). Denna arbetsgrupp ska utbyta erfarenheter och ”bästa praxis” om verktyg som används av nationella regleringsmyndigheter. Detta för att främja eller utveckla mediekunskaper, samt att ha kontakt med andra relevanta organ, såsom European Platform of Regulatory Authorities (EPRA). Sverige representeras i detta arbete av både MPRT och Statens medieråd.

Tove de Vries
Utredare på Myndigheten för press, radio och tv (MPRT)